Θεσσαλονίκη S01E01:

Γνώρισε τη Θεσσαλονίκη μέσα από τον φακό του City 6′