Την Πέμπτη 21 Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους τα οικογενειακά επιδόματα Β’ Τριμήνου 2016 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών).

Επίσης την Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η πληρωμή των εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους 2015, οι οποίες ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Να τονισθεί πως η εν λόγω πληρωμή αφορά 476.887 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις εν λόγω πληρωμές ανέρχεται στο ποσό των 162.815.631,88 €. Ενώ το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου  3,6%.

Βέβαια, όσοι από τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι και τις 26-06-2016 και δεν τους καταβληθεί το επίδομα θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), στην ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους καθώς και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).