Ο οδοντίατρός σου μπορεί σύντομα να σε ρωτήσει για τη σεξουαλική σου ζωή

LIKE US ON FACEBOOK

Όταν πηγαίνεις στον οδοντίατρο, έχεις ήδη στο μυαλό σου μερικές απ’ τις ερωτήσεις που μπορεί να σου κάνει: Πονάς σε κάποιο δόντι; Βάζεις νήμα καθημερινά; Ακολουθείς τη θεραπεία που σου είχα δώσει; Τώρα, μπορεί να υπάρξει ακόμα μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τη σεξουαλική σου ζωή!

Οι ερωτήσεις σχετικά με το σεξ μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη κακοήθων όγκων στον λάρυγγα, στις αμυγδαλές και στο πίσω μέρος της γλώσσας σου. Oι όγκοι μπορεί να προκληθούν απ’ τον HPV (Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων).

Ωστόσο, πολλοί οδοντίατροι δεν είναι σε θέση να μιλήσουν γι’ αυτά τα είδη καρκίνου στους ασθενείς, όπως διαπιστώνει μελέτη του Journal of the American Dental Association.

Οι περισσότεροι οδοντίατροι ανοίγουν συζήτηση για τον καρκίνο, μόνο εάν ο ασθενής έχει ήδη συμπτώματα. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς δεν ενημερώνονται σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και τις μεθόδους πρόληψης.

«Δεδομένης της ανησυχητικής αύξησης του καρκίνου του στόματος που οφείλεται στον HPV, οι οδοντίατροι μπορεί να είναι βασικοί παράγοντες για την πρόληψη», ανέφερε η επιστήμονας Ellen Daly. «Ωστόσο, υπάρχει σοβαρή ανάγκη για καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση στην οδοντιατρική κοινότητα».

Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα επειδή ο καρκίνος του λάρυγγα που προκαλείται απ’ τον HPV είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Πριν από το 1990, μόνο το 21% των καρκίνων του λάρυγγα περιελάμβανε την παρουσία του HPV. Μετά το 2000, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε σχεδόν δύο στα τρία δείγματα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης της οδοντιατρικής επίσκεψης ως μέσου εκπαίδευσης των ασθενών για τους δικούς τους παράγοντες κινδύνου, για τα συμπτώματα που πρέπει να παρακολουθούν και για το τι μπορούν να κάνουν για να προστατευθούν.

Ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα θα ενθαρρύνουν τους οδοντιάτρους να ενισχύσουν τις δικές τους προσπάθειες επικοινωνίας με τους ασθενείς τους για τη νόσο.

Επομένως, μην εκπλαγείς αν η επόμενη επίσκεψή σου στον οδοντίατρο περιλαμβάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλική σου ζωή!

Photo: Getty Images
Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved