Τι δικαιούμαι όταν ακυρωθεί ή καθυστερήσει η πτήση μου; To να χάσεις την πτήση σου είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλεις! Πολύ περισσότερο εάν έχεις κάποια σημαντική επαγγελματική υποχρέωση η ακύρωση της πτήσης, μπορεί να σου ανατρέψει όλα τα σχέδια. Τι γίνεται, λοιπόν, σε περίπτωση που όντως ακυρωθεί η πτήση σου.

“Τι δικαιούμαι όταν ακυρωθεί ή καθυστερήσει η πτήση;”, ρωτάς και περιμένεις αγωνιωδώς μια απάντηση για να ξέρεις τι σου γίνεται! Ο σχετικός Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχύει για επιβάτες είτε που αναχωρούν από αεροδρόμιο στο έδαφος Κράτους Μέλους ή από αεροδρόμιο στο έδαφος Τρίτης Χώρας με προορισμό, όμως, αεροδρόμιο στο έδαφος Κράτους Μέλους και εφόσον η πτήση πραγματοποιείται με κοινοτικό αερομεταφορέα. Ο κανονισμός αυτός δημιουργεί και ορίζει το πλαίσιο για το τι δικαιούστε όταν ακυρωθεί ή καθυστερήσει η πτήση σας.

Αρχικά πρέπει να ελέγξεις αν τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών ισχύουν για την περίπτωσή σου. Συγκεκριμένα:

 • Εάν η πτήση σου εκτελείται στο εσωτερικό της ΕΕ από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ
 • Εάν η πτήση σου φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ
 • Εάν η πτήση σου αναχωρεί από χώρα της ΕΕ και εκτελείται προς χώρα εκτός ΕΕ από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

Ως Ε.Ε. νοούνται οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον οι εξής χώρες: Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος (γαλλικές Αντίλλες), Αζόρες, Μαδέρα και Κανάρια Νησιά, καθώς και Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία.

Τι αποζημίωση δικαιούμαι για ακύρωση πτήσης;

Τι δικαιούμαι όταν ακυρωθεί η πτήση; Ας τονίσουμε ότι τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών ορίζονται από τον Κανονισμό ΕΚ 261/2004 της ΕΕ.

Σε περίπτωση που ακυρωθεί η πτήση σου μπορείς να διεκδικήσεις επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση. Η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σου παρέχει δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά (ανάλογα με τον χρόνο αναμονής), τη δυνατότητα δωρεάν επικοινωνίας (2 τηλεφωνήματα ή email) και κατά περιπτώσεις, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος. Τέλος, έχεις και δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης, που κυμαίνεται από 250€ έως 600€, ανάλογα με την πτήση.

 • Για πτήσεις έως 1.500 χλμ δικαιούσαι έως 250€
 • Για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ εως
  400€
 • Όλες οι άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500-3.500 χλμ εως 400€
  όλες οι πτήσεις που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω
  έως 600€

Αποζημίωση δεν προβλέπεται εάν είχες ενημερωθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Ο αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημερώθηκες προσωπικά ότι η πτήση σου ακυρώθηκε. Αν αυτό δεν συμβεί, μπορείς να ζητήσεις περαιτέρω βοήθεια από την εθνική σου αρχή.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται αποζημίωση αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν ν’ αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Πότε δικαιούμαι αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης;

Αν η πτήση σου έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση, δικαιούσαι βοήθεια, επιστροφή του ναύλου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να σου προτείνουν και να σου παρέχουν δωρεάν βοήθεια κατά τη διάρκεια της αναμονής. Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού, θα πρέπει να απευθυνθείς στον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση, ώστε να αποφύγεις να κάνεις εσύ τις σχετικές διευθετήσεις. Η βοήθεια που πρέπει να παρέχεται περιλαμβάνει:

 • Αναψυκτικά
 • Τρόφιμα
 • Κατάλυμα (εάν πρόκειται να ταξιδέψετε την επόμενη μέρα)
 • Μεταφορά στο κατάλυμα και επιστροφή στο αεροδρόμιο
 • 2 τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή ηλεκτρονικά μηνύματα

Αν δεν σου προσφέρθηκε βοήθεια και πλήρωσες για τα γεύματα, τα αναψυκτικά κ.λπ., ο αερομεταφορέας οφείλει να σου επιστρέψει τα έξοδα εφόσον αυτά ήταν αναγκαία, εύλογα και ανάλογα προς την περίσταση. Πρέπει να φυλάξεις όλες τις σχετικές αποδείξεις για τον σκοπό αυτό.

Ο αερομεταφορέας οφείλει να σου προτείνει να επιλέξεις ανάμεσα στα εξής:

 • Επιστροφή του ναύλου και, εάν έχεις πτήση ανταπόκρισης, μια πτήση επιστροφής στο αεροδρόμιο αναχώρησης, το συντομότερο δυνατό.
 • Μεταφορά με άλλη πτήση στον τελικό προορισμό το ταχύτερο δυνατό.
 • Μεταφορά με άλλη πτήση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως σε εξυπηρετεί, υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Μόλις κάνεις μια από τις τρεις αυτές επιλογές, δεν θα έχεις πλέον δικαίωμα στις υπόλοιπες δύο. Ωστόσο, μπορεί να διατηρηθεί η υποχρέωση του αερομεταφορέα για αποζημίωση.

Αν ο αερομεταφορέας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να προσφέρει μεταφορά μ’ άλλη πτήση ή επιστροφή υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς το ταχύτερο δυνατό, οφείλει να σου επιστρέψει τον ναύλο.

Αν ο αερομεταφορέας δεν σου προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα στην επιστροφή του ναύλου και στη μεταφορά με άλλη πτήση αλλά αποφασίσει μονομερώς να σου επιστρέψει τον ναύλο για το αρχικό εισιτήριο, έχεις δικαίωμα σε επιστροφή και της διαφοράς του τιμήματος για το νέο εισιτήριο (υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς).

Εάν έκανες κράτηση σε πτήση μετάβασης και σε πτήση επιστροφής χωριστά με διαφορετικούς αερομεταφορείς και η πτήση μετάβασης ακυρωθεί, αποζημίωση οφείλεται μόνο γι’ αυτήν την ακυρωθείσα πτήση.

Ωστόσο, αν η πτήση μετάβασης και η πτήση επιστροφής εκτελούνται από διαφορετικούς αερομεταφορείς αλλά αποτελούσαν μέρος ενιαίας κράτησης, σε περίπτωση που ακυρωθεί η πτήση μετάβασης, έχεις τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Αποζημίωση
 • Επιλογή ανάμεσα στα εξής: i) επιστροφή ολόκληρου του ναύλου σας (πτήση μετάβασης και πτήση επιστροφής) ή ii) μεταφορά μ’ άλλη πτήση μετάβασης.

Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνω εάν ακυρωθεί ή καθυστερήσει η πτήση;

Όταν ακυρωθεί ή καθυστερήσει η πτήση, σε πρώτη φάση πρέπει να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου απ’ ευθείας στο αεροδρόμιο, ειδικά αν είναι απαραίτητη η μεταφορά σου σ’ άλλη πτήση ή αν χρειάζεσαι διανυκτέρευση λόγω καθυστέρησης της πτήσης σου.

Αν δεν καταφέρεις ν’α αποζημιωθείς επί τόπου στο αεροδρόμιο, φρόντισε να κρατήσεις όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (κάρτα επιβίβασης, κωδικός πτήσης, διάρκεια καθυστέρησης, αιτία ακύρωσης ή καθυστέρησης της πτήσης κ.ά.) έτσι ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις όσα δικαιούσαι σε μετέπειτα στάδιο.