Σαν μια καινούρια τεχνική με αόρατο μελάνι, αυτά τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κρυμμένη τέχνη του δρόμου, που παραμένει αόρατη μέχρι να βραχεί. Ο καλλιτέχνης του δρόμου Peregrine Chuch δημιουργεί μια σειρά από δημόσια έργα τέχνης, που την ονομάζει “Rainworks”.

Ο Peregrine δημιουργεί αυθόρμητα στο δρόμο γιατί οι αρχές του έχουν πει ότι η τέχνη του είναι απολύτως νόμιμη, καθώς δεν χρησιμοποιεί τοξικές ουσίες, τα έργα δεν είναι πάντα ορατά και δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς.

art-ipopgr