Τα μάτια είναι αγαπημένο ζωγραφικό θέμα των καλλιτεχνών. Αυτά όμως που ζωγραφίζει ο graffiti artist Redosking με έδρα το Τέξας είναι κάπως ιδιαίτερα: είναι απίστευτα αληθοφανή.

Δείτε τα έργα τέχνης από μολύβια και ξυλομπογιές: