Περπατάς στους δρόμους και διαβάζεις, όχι και τόσο κρυφά μηνύματα που υπάρχουν στη πόλη. Είμαστε στη καρδιά των εκλογικών διαδικασιών. Δεν θα μπορούσαν, λοιπόν, οι τοίχοι της Αθήνας …να μη μιλάνε πολιτικά!

Αλλά τα λόγια είναι περιττά καθώς μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις… και εδώ δεν έχουμε μόνο μία εικόνα!

Photo Credit © Vasilis Germanis
No photos of this site can be reproduced, be it wholly or in summary, stored or transmitted in any form, or by any means, without the prior written permission of the owner.
(Law 2121 of 1993 and the rules of International Law applying in Greece.)