Σε πλειστηριασμό ο πρώτος υπολογιστής Apple με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι θα πιάσει περί τις 650.000 ευρώ. O πλειστηριασμός του οίκου Christie’sθα γίνει στο Λονδίνο με τίτλο “Επτά Αιώνες Τεχνολογίας”.

Στον πλειστηριασμό θα υπάρξουν και άλλα παλιά αντικείμενα, με το παλιότερο να είναι ένα ηλιακό ρολόι που αναμένεται να πιάσει πάνω από 100.000 ευρώ.

Ο υπολογιστής της Apple, μπορεί να είναι νεότερος, δημιουργήθηκε το 1976, όμως το ποσό που θα πιάσει ξεπερνάει κάθε άλλο αντικείμενο.