Μπορεί να ξέρεις απ’ έξω την ιστορία της Apple και να είσαι φανατικός iphone-άκιας, αλλά πάμε στοίχημα ότι το logo της Apple δεν το ξέρεις και τόσο καλά;

Ψυχολόγοι έβαλαν 85 προπτυχιακούς φοιτητές να σχεδιάσουν το περίφημο δαγκωμένο μήλο. Οι 52 από τους φοιτητές ήταν φανατικοί χρήστες προϊόντων της Apple, ενώ οι υπόλοιποι 23 είχαν κατοχή τους απλά μερικά προϊόντα.

Θέλεις να μάθεις το σύνολο των φοιτητών που σχεδίασαν το logo σωστά; Ένας! Επτά ήταν σε θέση να το σχεδιάσουν κάνοντας ελάχιστα λάθη, ως 3 ή λιγότερα ανέφεραν οι ερευνητές.

Δες εδώ μερικές από τις προσπάθειες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι φοιτητές στη συνέχεια είδαν 8 παραλλαγές του λογότυπου με σκοπό να επιλέξουν το σωστό. Μόνο το 47% επέλεξε το σωστό.

Σε ένα δεύτερο πείραμα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο είναι σε θέση να σχεδιάσουν το λογότυπο, πριν το κάνουν.

Υπήρξε μια εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ της εμπιστοσύνης που είχαν οι συμμετέχοντες στους εαυτούς τους για το πώς θα το σχεδιάσουν και στο πώς πραγματικά το σχεδίασαν.

Η μνήμη των ανθρώπων για πολύ κοινά αντικείμενα, είναι πολύ φτωχότερο απ’ ό, τι πιστεύουν. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι ερευνητές προτείνουν κορεσμό της προσοχής. Επειδή θεωρούν το λογότυπο της Apple κάτι τόσο απλό και κοινό, ίσως δεν δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειές του.