Τα μεγάλα λεξικά ανά τον κόσμο έχουν ενσωματώσει διάφορες slang εκφράσεις του internet στο περιεχόμενο τους καθώς πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Τι γίνεται όμως με τη νοηματική γλώσσα; Ο  Douglas Ridloff, καθηγητής της νοηματικής γλώσσας μαζί με μία κωφή μαθήτρια του, την Tully Stelzer, προσπάθησαν να μας διδάξουν slang εκφράσεις του internet στη νοηματική.

“Selfie”

“SMH” (shaking my head)

Θα παρατηρήσεις πως η Stelzer and ο Ridloff μεταφράζουν τους ίδιους όρους με διαφορετικό τρόπο. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν καθιερωθεί προς το παρόν επίσημοι όροι στη νοηματική γλώσσα. Όπως εξηγεί και ο Ridloff, προς το παρόν ψάχνουμε τον πιο πετυχημένο τρόπο, συλλέγουμε προτάσεις και στο τέλος θα οριστικοποιήσουμε έναν τρόπο ο οποίος θα επισημοποιηθεί.

“Emoji”

“Duckface”

Αν θέλεις να μάθεις και άλλες εκφράσεις μπες στο site του ALS.