Η ανθρώπινη διαίσθηση μπορεί να θεωρηθεί κάτι το οποίο οι μηχανές δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντιγράψουν. Νέες έρευνες όμως προσπαθούν να καταρρίψουν αυτό τον μύθο, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους.

Ερευνητές του MIT πρόκειται να βγάλουν το ανθρώπινο στοιχείο από την ανάλυση big data μέσω ενός νέου συστήματος το οποίο όχι μόνο αναζητεί μοτίβα σε άγνωστα δεδομένα με σκοπό την πρόγνωση, αλλά σχεδιάζει μόνο του και το επιθυμητό σετ χαρακτηριστικών για την απαιτούμενη διαδικασία.
Έγιναν τρεις διαγωνισμοί data science, για τα πρώτα δείγματα, στους οποίους είχαν να ανταγωνιστούν ανθρώπινες ομάδες, με στόχο την εύρεση μοτίβων πρόβλεψης σε άγνωστα σετ δεδομένων.
Από τις 906 ομάδες που συμμετείχαν συνολικά, το Dara Science Machine κατάφερε να σημειώσει καλύτερες επιδόσεις από τις 615.
Στους δύο από των τριών διαγωνισμών, οι προβλέψεις είχαν ακρίβεια της τάξης του 94% και του 96%, ενώ στην τρίτη «μόλις» 87%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες εργάζονταν πάνω στους αλγορίθμους πρόγνωσής τους για μήνες, ενώ το Data Science Machine χρειάστηκε μεταξύ 2 και 12 ωρών για την ίδια διαδικασία.
«Υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα προς ανάλυση εκεί έξω, και αυτή τη στιγμή απλά “κάθονται”, χωρίς να αξιοποιούνται. Οπότε ίσως να μπορούμε να σκεφτούμε μια λύση που, τουλάχιστον, θα μας βοηθήσει να αρχίσουμε πάνω στο αντικείμενο, τουλάχιστον να αρχίσουμε να κινούμαστε», λέει χαρακτηριστικά ο Μαξ Κάντερ, η δουλειά του οποίου έχει βασιστεί το σύστημα.