Καλά νέα! Για σένα, αλλά όχι για τον επίδοξο κλέφτη του κινητού σου τηλεφώνου. Από αύριο ισχύει η φραγή για τα κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, που θα γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του κατόχου του κινητού. Στόχος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ο περιορισμός των κλοπών.

Το μόνο που έχει να κάνει ο πρώην κάτοχος του κινητού που εκλάπη είναι να αναφέρει τον μοναδικό αριθμό IMEI (International Mobile Equipment Identity) που συνοδεύει τη συσκευή του. Ο κωδικός ΙΜΕΙ περιλαμβάνει πληροφορίες για τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής και αποτελεί την«ταυτότητα» κάθε συσκευής. 

Κάθε συνδρομητής μπορεί να εντοπίσει τον κωδικό ΙΜΕΙ:

  • στη συσκευασία της συσκευής (15 ψήφιος αριθμός που συνήθως αρχίζει με 35)
  • πατώντας τα πλήκτρα * # 06 # στη συσκευή του
  • με σχετική εφαρμογή του λογισμικού της συσκευής

Πώς ενεργοποιείται η φραγή για τα κλεμμένα κινητά;

Για την απενεργοποίηση της συσκευής, οι συνδρομητές πρέπει αρχικά να δηλώσουν την κλοπή στην Αστυνομία και στη συνέχεια να υποβάλουν στον πάροχό τους γραπτό αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής.

Κάθε εταιρία, που απενεργοποιεί τις κλεμμένες συσκευές των συνδρομητών της στο δίκτυό της, αναλαμβάνει ταυτόχρονα την ευθύνη να ενημερώνει σχετικά και τις υπόλοιπες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες οφείλουν να προχωρήσουν, επίσης, στην απενεργοποίηση των κλεμμένων συσκευών στα δίκτυά τους.

Σημειώνεται ότι ένα αίτημα απενεργοποίησης απορρίπτεται εάν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές ή δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή στη συσκευή ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο.