Πέρα από τις βασικές συντομεύσεις που ήδη γνωρίζεις για copy, paste, cut κτλ υπάρχουν συντομεύσεις πληκτρολογίου των windows που δεν ξέρεις και θα στις μάθουμε εμείς! Σίγουρα, η ζωή σου θα γίνει πολύ πιο εύκολη και γρήγορη.

Οι συντομεύσεις:

F1: Βοήθεια
CTRL + ESC: Άνοιγμα Έναρξη μενού
ALT + TAB: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών προγραμμάτων
ALT + F4: Κλείστε το πρόγραμμα
SHIFT + DELETE: Μόνιμη διαγραφή στοιχείου
Windows + L: Κλειδώσετε τον υπολογιστή (χωρίς να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + DELETE)
CTRL + C: αντιγραφή
CTRL + X: αποκοπή
CTRL + V: Επικόλληση
CTRL + Z: Αναίρεση
CTRL + B: με έντονη γραφή
CTRL + U: υπογράμμιση
CTRL + I: πλάγια γραφή
SHIFT + δεξί κλικ: Εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης με εναλλακτικές εντολές
ALT + διπλό κλικ: Εμφανίζει ιδιότητες
SHIFT + DELETE: Άμεση διαγραφή στοιχείου χωρίς να τοποθετηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης
F10: Ενεργοποίηση των επιλογών της γραμμής μενού
SHIFT + F10 Άνοιγμα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο αντικείμενο (ισοδυναμεί με δεξιό κλικ σε ένα αντικείμενο
CTRL + ESC: Ανοίγει το μενού Έναρξη (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΈΛΟΥΣ για να επιλέξετε ένα στοιχείο)
CTRL + SHIFT + ESC: Ανοίγει τη Διαχείριση εργασιών των Windows
ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ: Ανοίγει ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας
ALT + TAB: Μετάβαση σε άλλο ενεργό πρόγραμμα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο TAB για να προβάλλετε το παράθυρο εναλλαγής εργασιών)
SHIFT: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε ένα CD-ROM, για να παρακάμψετε τη δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης
ALT + SPACE: Εμφανίζει το μενού συστήματος του βασικού παράθυρου (από το μενού του συστήματος , μπορείτε να επαναφορά, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους, ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, ή κλείστε το παράθυρο)
CTRL + TAB: Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο θυγατρικού προγράμματος διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI)
ALT +υπογραμμισμένο γράμμα στο μενού: ανοίγει το μενού
ALT + F4: Κλείνει το τρέχον παράθυρο
CTRL + F4: Κλείνει το τρέχον παράθυρο διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI)