Έχασες το διαβατήριο σου, στο έκλεψαν, θέλεις να μεταναστεύσεις και δεν μπορείς γιατί δεν έβγαλες ποτέ διαβατήριο; Πως βγάζω διαβατήριο; Μάθε τι χρειάζεσαι για να αποκτήσεις ένα και φύγε αμέσως για αεροδρόμιο!

Για έκδοση διαβατηρίου αν είσαι ενήλικας

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων
 • Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Παράβολο χαρτοσήμου
 • Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ
 • Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ 
SOS!

Αντί για παράβολα μπορείτε να καταθέσετε διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά.

Δικαιολογητικά σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης διαβατηρίου

Εδώ τα πράγματα είναι απλά… για εμάς που γράφουμε το κείμενο, εσύ που θέλεις διαβατήριο πρέπει να βγάλεις όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με το παλιό διαβατήριο.

Δικαιολογητικά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου

Πάλι μια από τα ίδια! Καταθέτεις όλα τα δικαιολογητικά όπως αν ζητούσες έκδοση για πρώτη φορά αλλά προσθέτεις πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου

 •  Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας για όσους έχουν εφοδιαστεί. (Υποχρεωτικός εφοδιασμός για ανηλίκους άνω των 12 ετών).
 • Παράβολα είσπραξης εσόδων.
 • Παράβολο χαρτοσήμου
 • Παράβολο Δημοσίου για έντυπο βιβλιαρίου ή διπλότυπο: 53,00 ευρώ
 • Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη ή διπλότυπο: 5,00 ευρώ
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) για τους κάτω των 12 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με δελτίο ταυτότητας.
 • Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
SOS!

Τα παραπάνω δικαιολογητικά τα καταθέτουν οι γονείς παρουσία του ανηλίκου και υπογράφονται από αυτούς και τον άνω των 12 ετών ανήλικο. Εάν παρίσταται μόνον ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου!