Δικαιούχοι δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης θα είναι χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Την Δευτέρα, λοιπόν, δόθηκε στη δημοσιότητα νέα εγκύκλιος η οποία αναφέρει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το ποια άτομα θα δικαιούνται δωρεάν φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία, αλλά επίσης και θα εξαιρούνται από την καταβολή του ενός ευρώ/ συνταγή.

Η εγκύκλιος τονίζει, πως δικαιούχοι της ευνοϊκής διάταξης που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου είναι οι εξής κατηγορείς πολιτών:

  1. «Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,
  2. Πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο),
  3. Μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

Να τονισθεί, πως βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένα άτομα να υπαχθεί στη ρύθμιση,αποτελεί η διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.