Πώς βγάζω κλειδάριθμο;

LIKE US ON FACEBOOK

Πριν απαντήσουμε αναλυτικά στο ρώτημα: Πώς βγάζω κλειδάριθμο, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά… τι είναι ο κλειδάριθμος; Είναι ένας «κωδικός» ο οποίος είναι απαραίτητος για να συνδεθείς με το σύστημα taxisnet. Συνήθως αυτόν τον χρησιμοποιεί ο λογιστής σου ώστε να μπορεί να διαχειριστεί κάποιες από τις φορολογικές σου υποχρεώσεις ή ακόμα και τα πάντα.. εκτός και αν είσαι από εκείνους που παίζουν τα λογιστικά στα δάχτυλα και τα κάνεις όλα μόνος σου!

Ο κλειδάριθμος είναι στην ουσία σαν ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης με το πρόσωπό σου, ο οποίος σου επιτρέπει να έχεις πρόσβαση ηλεκτρονικά στα φορολογικά σου μέσω του internet – μέσω του taxisnet, να υποβάλεις, να δεις το ιστορικό, κλπ.

Πως μπορείς να βγάλεις κλειδάριθμο;

 1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά
 2. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης
 3. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά

Αναλυτικότερα:

 1. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος καταχωρείται η αίτηση και λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσετε το δεύτερο βήμα.
 2. Πηγαίνετε στη ΔΟΥ σας αυτοπροσώπως για να εγκρίνουν την αίτηση σας.
  Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο αυτοπροσώπως και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί να πάει αντιπρόσωπός του προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Παράλληλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, έρχεται ενημερωτικό μήνυμα για την έγκριση της αίτησής σας και σας υπενθυμίζετε και το username.
  Όσον αφορά στα Νομικά πρόσωπα, τον κλειδάριθμο πρέπει να παραλάβει ο νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιπρόσωπός του, προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
 3. Από τις υπηρεσίες πιστοποίησης επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτείται να συμπληρώσετε α) username και κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. β) τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες. γ) τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα .
  Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα δοκιμάστε μια άλλη εικόνα. Στη συνέχεια θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε ενεργοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved