Στη δημιουργία μητρώου δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας προέβη του Υπουργείο Οικονομίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Μέσω του συγκεκριμένου μητρώου να σημειωθεί πως θα διατίθεται αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες υπηρεσίες του υπουργείου.

Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, όπως τονίζει το ΥΠΟΙΚ στην ανακοίνωση του είναι:

  • «Η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα
  • Η δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων
  • Η αξιολόγησή των δομών από τους χρήστες».

Το Υπουργείο αναφέρει:

«Σε πρώτο στάδιο, καλούνται οι δομές όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν» και προσθέτει:

«Σε επόμενο στάδιο, οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση, τόσο των Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων».