Υπερψηφίστηκε την Τετάρτη απ’ την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή- Ακτοφυλακή, η οποία θα αντικαταστήσει την Frontex.

Ο Οργανισμός θα συμπεριλαμβάνει την αναθεωρημένη Frontex και τις εθνικές αρχές διαχείρισης συνόρων.

483 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 181 καταψήφισαν και υπήρχαν 48 αποχές.

Ο Λετονός εισηγητής Άρτης Πάμπρικς από το ΕΛΚ δήλωσε:

Οι συνοριοφύλακες της ΕΣΑ δεν είναι στρατιώτες και δεν πρόκειται για έναν εν γενέσει στρατό της Ε.Ε. Τα σύνορα δεν φυλάσσονται από στρατιώτες, αλλά εθελοντικά οι συνοριοφύλακες της ΕΣΑ, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν κάποια εκπαίδευση, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορούν να αγωνισθούν μαζί

Ο ίδιος είπε πως ο Οργανισμός δεν θα υποκαταστήσει κανένα κράτος και θα λειτουργεί συμπληρωματικά.

Εφ’ όσον υπάρξει μια πίεση στα σύνορα ενός κράτους – μέλους, είτε από μεταναστευτική ροή, είτε από άλλη απειλή, η ΕΣΑ ή το ίδιο το κράτος μέλος, μπορούν να υποβάλλουν επισήμως αίτημα βοήθειας. Εάν δοθεί το πράσινο φως για τη βοήθεια, τότε η ΕΣΑ μπορεί να καλέσει άμεσα, το σώμα άμεσης αντίδρασης, ώστε να φθάσει στην εν λόγω χώρα μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ μέσα σε 10 ημέρες το αργότερο θα πρέπει να φθάσει ο εξοπλισμός. Σε αυτήν την περίπτωση η χώρα αυτή έχει την ευθύνη του συντονισμού των επιχειρήσεων

Τώρα μένει το Συμβούλιο να εγκρίνει τον Οργανισμό για να τεθεί σε ισχύ απ’ το Φθινόπωρο.