Στοιχεία για τα υπέρογκα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ανήλθαν στο τέλος του 2015 στα 85,5, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι αυξημένα κατά 11,05 δισ. σε σχέση με το 2014.

Το υπουργείο επισημαίνει, ότι μόλις το 2014 τα ληξιπρόθεσμα χρέη ήταν στα 74,19 δισ. ευρώ υποστηρίζοντας πως αυξήθηκαν κατά 11,38δισ. σε σχέση με το 2013.

Τι άλλο σημειώνει η εν λόγω ανακοίνωση;

Οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2015, ανέρχονται σε 3,9 δισ., αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2014, οι οποίες υπολογίζονται σε 3,67 δισ. ευρώ

Το Υπουργείο εστιάζει στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησαν τα capital controls και σημειώνει ότι έκαναν τα προβλήματα ακόμα μεγαλύτερα.

Κλείνοντας μάλιστα την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο επισημαίνει:

Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους