Ξεκινά από την Πέμπτη η υποβολή αιτήσεων σε τριάντα δήμους για τους  πολίτες τους οποίους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Οι δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι τριάντα και, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την ΚΥΑ και έως την 30η Νοεμβρίου 2016.

Να σημειωθεί πως αιτούντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων. Επίσης βέβαια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη ιστοσελίδα του ΚΕΑ (www.keaprogram.gr).

Η εισοδηματική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και θα καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου εντός των 5 τελευταίων ημερών κάθε μήνα.

Όπως επισημαίνει η ΚΥΑ:

Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζει:

 •  «Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
 • Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.
 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 • Παροχή σχολικών γευμάτων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 • Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
 • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
 •  Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 •  Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
 •  Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας».