Η ΓΓΔΕ ξεκίνησε ήδη να κοινοποιεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τις διατάξεις για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ και τις μετατάξεις προϊόντων που επέρχονται.

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, η ΓΓΔΕ κοινοποιεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τις διατάξεις για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ και τις μετατάξεις προϊόντων που επέρχονται.

Τι περιέχει η εγκύκλιος αυτή;

– Aλλάζει η λίστα με τα προϊόντα που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και επέρχεται μετάταξη προϊόντων από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%

– Aναπροσαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 6,5% σε 6% και τα αγαθά που υπάγονται στον συντελεστή αυτό

– Oι μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα νησιά καταργούνται σταδιακά από 1.10.2015 στα πλέον τουριστικά νησιά με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα και από 1.06.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά