Ξεκινούν αύριο, Τετάρτη 21 Ιουνίου, οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων όσων εξετάστηκαν επιτυχώς σ’ όλα τα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν από αύριο να απευθυνθούν στο Λύκειο τους προκειμένου να αποκτήσουν αρχικά έναν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Με τον κωδικό αυτό θα μπορούν να επισκέπτονται την διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, ώστε να μελετήσουν τις διάφορες σχολές και να κάνουν μια προσωρινή αποθήκευση των σχολών που προτιμούν.

Μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας οι υποψήφιοι καλούνται να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας “Οριστικοποίηση”) μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου.

Αφού το μηχανογραφικό οριστικοποιηθεί, δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση, χωρίς τη μεσολάβηση του σχολείου, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. Το μηχανογραφικό καταχωρίζεται αυτόματα στη βάση του Υπουργείου Παιδείας.

Με την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού οι υποψήφιοι θα λάβουν και τον αριθμό πρωτοκόλλου τους, με τον οποίο μπορούν ανά πάσα στιγμή να να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Γενικές πληροφορίες

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:
όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2017, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2015 ή 2016, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Δ. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 21 Ιουνίου με 14 Ιουλίου 2017.

Ε. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Τρίτη 20-6-2017 μέχρι και την Παρασκευή 30-6-2017.

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με τις ημερομηνίες των εξετάσεων για τους μαθητές της Λέσβου, οι οποίοι λόγω του σεισμού δεν εξετάστηκαν σ’ όλα τα μαθήματα:

Λέσβος εξετάσεις

Λέσβος εξετάσεις