Την Δευτέρα το πρωί ξεκινά στην Βουλή της Κύπρου η συζήτηση για τον προϋπολογισμό της χώρας  παρουσία του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη.

Σημείωση!

Ο προϋπολογισμός του 2016 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός ο οποίος απαιτεί κατάρτηση υπό το τριετές πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου.

Όπως έχει τονιστεί, σήμερα, στην Βουλή της Κύπρου, ο υπουργός Οικονομικών θα αναλύσει τα κρατικά έσοδα αλλά και την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και των δημοσιονομικών δεικτών.

Τι προβλέπει η ανάλυση του προϋπολογισμού;

Ο προϋπολογισμός της Κύπρου για το 2016 προβλέπει έσοδα, εξαιρουμένων βέβαια, των χρηματοοικονομικών ροών ύψους 5.937 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους 5.859 εκατ. ευρώ το 2015.