Πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση του ενοικίου/ συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε όσους επλήγησαν απ’ το σεισμό στη Λέσβο στις 12 Ιουνίου, ορίζονται σε εγκύκλιο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Με την απόφαση ΔΑΕΦΚ/2822/Α36 εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών.

Ορίζεται επίσης προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της Απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην απόφαση .

Συγχρόνως, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κατέθεσε αίτημα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης των ζημιών.

Η χρηματοδότηση θα αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές, όπως τα οδικά δίκτυα, τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια αλλά στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.