Για τα οφέλη όλων των πλανητών από μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, μίλησε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau, μία ημέρα μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Ε.Ε. – Καναδά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα, ενώ η πλήρης εφαρμογή αναμένεται να αρχίσει μετά την έγκρισή της από το σύνολο των 28 κοινοβουλίων των κρατών – μελών της Ε.Ε..

Ο πρωθυπουργός του Καναδά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επέδειξε τη ρητορική του δεινότητα λέγοντας χαρακτηριστικά στους ευρωβουλευτές, πως έπραξαν σωστά δίνοντας παράλληλα τις ευλογίες τους σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ε.Ε και τον Καναδά .