Ενεργά θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην εποπτεία του ελληνικού προγράμματος το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς εγκρίθηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων, η πρόταση που είχε γίνει για δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας.

Ποιος είναι ο στόχος;

Η συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στο ελληνικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί  ένα πλέγμα διαφάνειας και παράλληλα δημοκρατικής συμμετοχής.

Η ομάδα εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με την εποπτεία θα απαρτίζεται από 38 άτομα και η Ομάδα της Αριστεράς GUE/NGL θα εκπροσωπείται από 3 Ευρωβουλευτές, τον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον Fabio De Masi και τον Thomas Handel.

Τι δήλωσε ο κ. Παπαδημούλης;

Κάθε βήμα που ενισχύει την διαφάνεια και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι θετικό. Η πρακτική του να αποφασίζονται τα πάντα πίσω από κλειστές πόρτες είναι απαράδεκτη. Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωομάδα της Αριστεράς θα επιδιώξουμε την μέγιστη δυνατή διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία τόσο στο Ευρωπαϊκό όσο και στα εθνικά κοινοβούλια