Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής δόθηκε στη δημοσιότητα, για “την ισχυρή βούλησή του” να βελτιώσει την οδηγία του Συμβουλίου ( ECOFIN) της 6ης Οκτωβρίου με στόχο να εξασφαλισθεί ως υποχρεωτική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας πολυεθνικών και μη.

Μετά το σκάνδαλο LuxLeaks που αφορούσε στα “φορολογικά δώρα” του Λουξεμβούργου προς τις πολυεθνικές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε επιτέλους ανακοίνωση.

Την έκθεση, που εισηγήθηκε ο Γερμανός χριστιανοδημοκράτης ευρωβουλευτής Μάρκους Φέρμπερ, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν με 572 ψήφους υπέρ, 90 κατά και 30 αποχές.

Παρ’ ότι η σημερινή ψήφος του ΕΚ έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, εντούτοις κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε δόθηκε η ευκαιρία στον εισηγητή και στους ευρωβουλευτές να σχολιάσουν την απόφαση του Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα ο Μ. Φέρμπερ είπε μεταξύ άλλων:

«Εάν αυτό το κείμενο του ΕΚΟΦΙΝ παραμείνει ως τελικό, τότε τα κράτη μέλη έχουν χάσει ουσιαστικά μια μεγάλη ευκαιρία για να πετύχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη φορολογία».

Δημιούργησαν μια “Ειδική Προσωρινή Επιτροπή” επικεφαλής της οποίας ετέθη ο Γάλλος ευρωβουλευτής (ΕΛΚ) Αλέν Λαμασούρ, ώστε να υπάρξει μία βελτίωση.

Σε συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την ψηφοφορία ο Α. Λαμασούρ εξήγησε ότι είναι διπλή η αποστολή της Επιτροπής αυτής: «Πρώτ’ απ’ όλα να διαπιστώσει τι συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ένωσης σχετικά με τη φορολογία των κερδών και δεύτερο να κάνει προτάσεις “για να δοθεί ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές που συχνά φέρονται ως νόμιμες που είναι όμως σκανδαλώδεις και απαράδεκτες»,τόνισε.

Μέσω την έκθεσης, ΕΚ δηλώνει πλέον αποφασισμένο «να μην ανεχθεί πλέον τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, καθώς και να στηρίξει τη δίκαιη κατανομή φορολογικής επιβάρυνσης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις».

Οι βελτιώσεις της οδηγίας που επιδιώκουν οι ευρωβουλευτές αφορούν τους εξής τομείς :

  • Να μην υπάρχουν περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής των φορολογικών αποφάσεων και όχι μόνο για τις διασυνοριακές που προτείνει το Συμβούλιο.
  •  Ζητούν να αρθούν οι περιορισμοί στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με το Συμβούλιο, θα έχει περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί, πέρα από την παρακολούθηση για τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας.
  • Ζητούν επίσης αναδρομική ισχύ της οδηγίας, ενώ το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα εφαρμοσθεί μόνο για τις αποφάσεις, τροποποιήσεις ή ανανεώσεις αποφάσεων που θα λάβουν χώρα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, με ορισμένες εξαιρέσεις για αποφάσεις που εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν την περίοδο 2012-2016.

«Σήμερα κερδίσαμε μια πρώτη μάχη, ο πόλεμος όμως θα είναι μακρύς» είπε χαρακτηριστικά ο Α. Λαμασούρ εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι τα κράτη-μέλη «θα αποκτήσουν συνείδηση ότι το απώτερο συμφέρον τους είναι, να αλλάξουν τελικά νοοτροπία».