Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους οφειλέτες και πιο συγκεκριμένα για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρωστάνε σε φόρους πάνω από 50.000 ευρώ και η προθεσμία έχει περάσει εδώ και 4 μήνες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, χρέη της τάξεως των 20,148 δις για μη καταβολή οφειλών και ξέπλυμα χρήματος έχουν 14.218 οφειλέτες οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης.

Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρησείς που θα έρθουν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη έχουν δεχθεί ή θα δεχθούν στο άμεσο μέλλον μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω φορολογούμενοι εντοπίστηκαν εντός του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015 να μην έχουν καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ όταν διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα τα οποία διώκονται ποινικά, πρέπει να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Έτσι, οι οφειλέτες, πέρα από τις ποινικές διώξεις για την μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο υπάρχει πιθανότητα να κατηγορηθούν και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.