Τίποτα δε μένει ίδιο στις συντάξεις μετά το καινούριο ασφαλιστικό, που αναμένεται να ανατρέψει τα πάντα από την αρχή του έτους 2016. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού, είναι η αύξηση των χρόνων ασφαλίσεως αλλά και η δραματική μείωση των ποσών των συντάξεων, η οποία θα διαμορφωθεί βάσει των αποθεματικών των Ταμείων, περί τα 300 έως 400 ευρώ(εθνική-βασική σύνταξη).

Σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο το νέο συνταξιοδοτικό προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού ο οποίος θα μειώνει αυτομάτως τις συντάξεις -από το 3% στο 7% για τις συντάξεις άνω των 700 ευρώ και πάνω από τα 1.800 ευρώ/μήνα-, την ίδια στιγμή που οι εισφορές στα Ταμεία θα εξασφαλίζονται από την ίδια την Εφορία.
Οι περικοπές ωστόσο θα αφορούν όλους, παλιούς και νέους ασφαλισμένους, αφού το ποσοστό της σύνταξης που λαμβάνουν δεν πρόκειται να ξεπερνά το 50% με 55% , που ουσιαστικά αντιστοιχεί  για σε μείωση συντάξεων τουλάχιστον κατά 10% συγκρινόμενο με το παρόν καθεστώς.
Σημειώνεται επίσης πως  η ενοποίηση στον υπολογισμό των συντάξεων, ανατρέπει  τον  υπολογισμό των ποσών των ασφαλισμένων, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για υπολογισμό βάσει ΙΚΑ,  τη στιγμή που ταυτοχρόνως ορίζεται και  ρήτρα αυτόματων μειώσεων ανάλογη με τα ετήσια ελλείμματα των Ασφαλιστικών Ταμείων, γεγονός που ερμηνεύεται ως μη μόνιμο και εξασφαλισμένο ποσό συντάξεων.

Αλλαγές όμως πρόκειται να υπάρξουν και στον τρόπο είσπραξης των εισφορών, με τη σταδιακή κατάργηση του σημερινού καθεστώτος να αντικαταστάται από εισπράξεις μέσω της Εφορίας. Από τις εισφορές αυτές θα προκύπτουν τα ποσά των κύριων κι επικουρικών συντάξεων, πλην της βασικής, εθνικής σύνταξης, ενώ το επιπλέον ποσό θα υπολογίζεται  απ’τις εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον κάθε ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής του ζωής.

Οι νέες αλλαγές έχουν δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις  στα ασφαλιστικά Ταμεία τα οποία , με το παρόν καθεστώς υπολογίζουν τις συντάξεις με 3 διαφορετικούς τρόπους. Με τις αλλαγές αυτές στο Ασφαλιστικό οι συντάξεις θα υπολογίζονται εκ νέου  βάσει των νέων μοντέλων υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν και τις περικοπές, τους καινούριους συντελεστές και τα καινούρια ποσοστά αναπλήρωσης