Είμαστε στη γενιά της τεχνολογίας και σίγουρα αυτό έχει τα υπέρ και τα κατά του. Τι κάνουν καλύτερα τα παιδιά που δεν έχουν καμία εμπλοκή με ηλεκτρονικές συσκευές;

Μια έρευνα του UCLA απέδειξε πως τα παιδιά, που δεν ασχολούνται με ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να κρίνουν καλύτερα τις εκφράσεις του προσώπου των άλλων. Η έρευνα έγινε με δύο ομάδες παιδιών και με ένα τεστ που έκρινε πόσα καλά καταλαβαίνουν τις ανθρώπινες εκφράσεις με βίντεο και φωτογραφίες.

Πήραν δύο ομάδες παιδιών και τους έστειλαν σε δύο διαφορετικές κατασκηνώσεις. Η μία ήταν ελεύθερη να κάνει ο,τι θέλει και η άλλη ήταν αναγκασμένη να μην χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές. Μετά από πέντε μέρες έκαναν και οι δύο ομάδες ένα τεστ με φωτογραφίες και βίντεο για να δουν πόσο καλά μπορούν να διακρίνουν τις εκφράσεις του προσώπου. Η ομάδα που δεν πέρασε καθόλου χρόνο με κάποια συσκευή έκανε λιγότερα λάθη και τα πήγε πολύ καλύτερα. Πιο συγκεκριμένα έκανε τα 1/3 από τα λάθη που έκανε η άλλη ομάδα.