Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλύει τους κανονισμούς στο δημόσιο για τις εκλογικές άδειες .

Προβλέπει μεταξύ άλλων απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και  υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και τη διεξαγωγή τους.

Επίσης όσες άδειες έχουν ήδη χορηγηθεί ανακαλούνται αυτοδικαίως.

Άδειες λαμβάνονται μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και με υπουργική έγκριση.

Στους τακτικούς υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  χορηγείται ειδική άδεια απουσίας η οποία θα καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους.

Ο χρόνος της άδειας αυτής δε συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής.