Λήγει σήμερα, Παρασκευή 15 Ιουλίου, η προθεσμία που είχε δοθεί για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεις.

Όπως έχει γίνει γνωστό απ’ το Υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για την καταληκτική ημερομηνία και δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Αξίζει να θυμίσουμε τα πρόστιμα που συνοδεύουν μια εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση:

  • Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.
  • Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.
  • Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
  • Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73%στο ποσό του φόρου που οφείλει.

«Εκτός των παραπάνω η έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι απαραίτητη, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα καθυστέρησης στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων σε όσο το δυνατό περισσότερες δόσεις».