Τα ζώα σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί αντιλαμβάνονται πολλές από τις χημικές αλλαγές που συμβαίνουν στην φύση. Έτσι, είναι επίσης στην θέση να αντιλαμβάνονται τους σεισμούς.

Σημείωση!

Σύμφωνα μάλιστα με νέα επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιταλία, τα ζώα αλλά ειδικότερα τα σκυλιά έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τον σεισμό περίπου δύο ημέρες πριν γίνει. Για να δείξουν στον περίγυρο τους ότι κάτι θα συμβεί αντιδρούν περίεργα.

Πώς αντιλαμβάνονται τον σεισμό τα σκυλιά;

Τα πετρώματα στον φλοιό της Γης, λόγω των ισχυρών τεκτονικών πιέσεων λίγο πριν από ένα σεισμό, απελευθερώνουν φορτισμένα σωματίδια, τα οποία αντιδρούν με τα νερά, προκαλώντας μια σειρά από χημικές μεταβολές. Αυτά τα φορτισμένα σωματίδια γίνονται αντιληπτά από τα ζώα και έτσι εξηγούν οι ειδικοί πως τα ζώα αντιλαμβάνονται τους σεισμούς και δείχνουν την ανησυχία τους.

Τι κάνουν οι σκύλοι όταν καταλαβαίνουν ότι θα γίνει σεισμός;

Οι σκύλοι όταν αντιλαμβάνονται τους σεισμούς αντιδρούν πολύ περίεργα. Τις περισσότερες φορές έχουν μια ανήσυχη συμπεριφορά. Γαβγίζουν πολύ και προσπαθούν να δείξουν στο αφεντικό τους ότι κάτι κακό θα συμβεί.

Μερικές φορές έχουν και άλλες τελείως διαφορετικές αντιδράσεις. Θα παρατηρήσεις ότι κλείνονται στον εαυτό τους, ότι κλαίνει συνεχώς και ότι ένα κρύβονται κάτω κυρίως από τον καναπέ και το κρεβάτι.