Την Παρασκευή 21 Ιουλίου λήγει η παράταση που είχε δοθεί για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αναλυτικά τα πρόστιμα και οι επιβαρύνσεις για όσους τις υποβάλουν εκπρόθεσμα.

Μέχρι και αύριο θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, αφού παρέλθει η προθεσμία θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, προσαυξήσεις του φόρου και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ως εκπρόθεσμες θεωρούνται οι δηλώσεις που θα υποβληθούν (αρχικές ή τροποποιητικές) μετά την 21η Ιουλίου 2017 (σ.σ. μέχρι τότε έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων).

Αναλυτικά όπως παρουσιάζονται και στους πίνακες απ’ το taxisheaven.gr:

πρόστιμα για φορολογικές δηλώσεις

* Σε περίπτωση που το χρεωστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος το πρόστιμο περιορίζεται στα 100,00 ευρώ σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1080/2016.

** Προσοχή σε αυτές τι περιπτώσεις, διότι το Υπ. Οικονομικών σε προφορικές απαντήσεις προς τις Δ.Ο.Υ. αναφέρει ότι το πρόστιμο είναι 250 και 500 ευρώ αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, λόγω του ότι η τροποποιητική δήλωση συνεχίζει να είναι χρεωστική. Ωστόσο διατηρούμε επιφυλάξεις καθώς η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. αναφέρει τα εξής: «α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου»

Σημείωση: Η προσαύξηση (0,73%) του άρθρου 73 του Κ.Φ.Δ. επιβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω μόνο στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου. Για τις καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου.

φορολογικές δηλώσεις πρόστιμα