Ενώ γίνεται ένας αγώνας για να βρεθεί μία λύση στην υπόθεση της κατάρρευσης του Μαρινόπουλου στη δημοσιότητα βγήκαν τα χρέη του αναλυτικά.

Σε ποιους και πόσα χρωστά η Μαρινόπουλος ΑΕ; Συνολικά δεκατρείς εισηγμένες δίνουν μάχη για να αποφύγουν τον πιστωτικό κίνδυνο από την Μαρινόπουλος ΑΕ παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποια πρώτα μέτρα προστασίας.

Οι συνολικές απαιτήσεις τους ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ και μπορεί το ποσό να είναι έως και αστείο σε σχέση με το συνολικό ποσό του 1, 3 δις ευρώ που σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας είναι το επίσημο άνοιγμα της εάν όμως οι εταιρείες χρειαστεί να το επωμιστούν οι εταιρείες είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό!

Οι 13 εισηγμένες που έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με τον Μαρινόπουλο: 

Όμιλος ΜΙG

Οι απαιτήσεις του ομίλου MIG ανέρχονται σε 28,6 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα πρόκειται για τις εταιρείες ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Vivartia, SingularLogic. Πιο συγκεκριμένα στον όμιλο ΔΕΛΤΑ οφείλονται 18,7 εκατ.ευρώ, στον όμιλο Μπάρμπα Στάθης – Αραμπατζής 7,7 εκατ.ευρώ, στη Vivartia 0,9 εκατ. και στον όμιλο SingularLogic 1,3 εκατ,.ευρώ.

Για να έχουμε μια εικόνα, το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις προς τη Μαρινόπουλος για το έτος 2015 ανήλθε σε 4,4% και για το πεντάμηνο του 2016 σε 2,3%.

Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος

Οι συνολικές, άμεσες και έμμεσες απαιτήσεις της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος ΑΕ από τη Μαρινόπουλος στο τέλος του περασμένου Μαΐου ανερχόνταν σε 10,8 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά πωλήσεων της εταιρείας μέσω του δικτύου καταστημάτων του ομίλου Μαρινόπουλου ήταν αρκετά υψηλό, καθώς το 2014 ήταν 18.8% και το 2015, 16.35%. Όμως για τη χρήση του 2016, οι σχετικές πωλήσεις είχαν περιοριστεί σημαντικά, καθώς αντιπροσώπευαν το 4,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της Καραμολέγκος στο πεντάμηνο του 2016.

Εθνική Πανγαία

Οι απαιτήσεις της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ στις 30/06/2016 ανέρχονταν σε 7,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για οφειλόμενα μισθώματα για τη λειτουργική μίσθωση των 7 εμπορικών ακινήτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 7,3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Πανγαία.

Όμως οι απαιτήσεις δε σταματούν εκεί! Υπάρχουν επιπλέον ύψους 17,3 εκατ. ευρώ από εταιρείες στο εξωτερικό που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο Μαρινόπουλου και οι οποίες (απαιτήσεις) αφορούν σε προκαταβολές για την απόκτηση ακινήτων στην Βουλγαρία και Κύπρο.

Σαράντης

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2015 η εταιρεία Σαράντης είχε μεριμνήσει να διακόψει τη συνεργασία με την Μαρινόπουλος ΑΕ. Ωστόσο, το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 6,4 εκατ. ευρώ.

Creta Farms

H Creta Farms έχει απαιτήσεις ύψους 8,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 500 χιλ. ευρώ. Το ποσοστό πωλήσεων στη Μαρινόπουλος ήταν περιορισμένο, μόλις 2,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2016, αφού η βιομηχανία τροφίμων από την Κρήτη είχε διακόψει τη συνεργασία της με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Πάντως ήδη υλοποιεί σχέδιο ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της, ώστε να αντικατασταθεί ο κύκλος εργασιών που αφορούσε στην Μαρινόπουλος ΑΕ.

Γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι

Η γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι έχει απαιτήσεις 5,5 εκατ. ευρώ. Για τα 5 εκατ. ευρώ λεχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Μάλιστα η Κρι Κρι έχει επιτύχει προσημειώσεις υποθήκης σε 20 ακίνητα της Μαρινόπουλος. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, η πωλήσεις της Κρι Κρι προς την αλυσίδα αντιπροσώπευε το 3,2% του κύκλου εργασιών της εισηγμένης.

Αλλαντοβιομηχανία Νίκας

Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας έχει 4,2 εκατ. ευρώ απαιτήσεις. Καθώς 1 εκατ. ευρώ έχει αναληφθεί από εταιρεία Factoring, ο πιστωτικός κίνδυνος από την Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα σε 3,2 εκατ. ευρώ.

ΕΛΓΕΚΑ

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της ΕΛΓΕΚΑ από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται στα 2,98 εκατ. ευρώ. Πάντως πριν από ένα χρόνο ακριβώς η ΕΛΓΕΚΑ διέκοψε την τιμολόγηση προς την αλυσίδα. Αντιστοίχως, η θυγατρική της εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ διέκοψε την παροχή υπηρεσιών logistics τον Οκτώβριο 2015.

Foodlink

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Foodlink από την Μαρινόπουλος ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρχουν εξασφαλίσεις. Στην Παπουτσάνης, η συνολική οφειλή της Μαρινόπουλος Α.Ε. φτάνει τα 368.000 ευρώ.

Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding ΑΕ

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου “Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding Α.Ε.” που συνεργάζεται με την Μαρινόπουλος ανέρχεται σε 152 χιλ. ευρώ.

Γαλακτοβιομηχανία Εβροφάρμα

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της γαλακτοβιομηχανίας Εβροφάρμα που εδρεύει στην Ορεστιάδα του Έβρου, ανέρχεται σε 677 χιλ. ευρώ.

Μύλοι Λούλη

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Λούλη έχει απαιτήσεις 360.900.

Κτήμα Λαζαρίδη

Η εισηγμένη οινοποιία Κτήμα Λαζαρίδη έχει απαιτήσεις 137.000 ευρώ.

Πληροφορίες από economy365.gr/ Photo: Eurokinisi