Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ έρχεται να βοηθήσει τις οικογένειες και γενικά τα άτομα που έρχονται σε επαφή με άτομα που έχουν αυτισμό να μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα με τα άτομα αυτά. Σύμφωνα με αυτή  την έρευνα τα άτομα με αυτισμό βλέπουν διαφορετικά τα πρόσωπα των γύρω τους. Με αυτόν τον τρόπο, τους είναι πιο δύσκολο να καταλαβαίνουν τις εκφράσεις των γύρω τους.

Αυτή η δυσκολία ποικίλει από άτομο σε άτομο αλλά συμβάλει στην δυσκολία ενός ατόμου με αυτισμό να αλληλεπιδρά και να επικοινωνεί με τους γύρω του. Στην έρευνα αυτή πήραν μέρος 70 άτομα, 30 με αυτισμό και 30 χωρίς την πάθηση. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν φωτογραφίες με συναισθηματικά ουδέτερα πρόσωπα.

Ο Αυτισμός είναι μια σοβαρή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά

Τα άτομα με αυτισμό αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συναίσθημα τους προκαλεί η εικόνα και τους μπέρδευε.  Βέβαια κάποια άτομα από το δείγμα μπορούσαν  να καταλάβουν τι συναίσθημα τους προκαλεί ή εικόνα. Όμως μερικές φορές η τελική απόφαση που έπαιρναν δεν ήταν θετική γιατί το πρόσωπο που έβλεπαν τους έβγαζε κάτι αρνητικό.

Σύμφωνα με τον  Baudouin Forgeot d’Arc, ο οποίος είναι υπεύθυνος αυτής της μελέτης ,”αυτή η μελέτη μας βοηθάει  να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς οι άνθρωποι με αυτισμό χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Τι μηνύματα μπορεί να πάρουν από το πρόσωπο κάποιο. Μαθαίνοντας όλο και περισσότερα πράγματα για τα άτομα με αυτισμό μας κάνει να μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα μαζί τους”.

Η έρευνα αυτή έρχεται την στιγμή που ο αυτισμός  έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια.