Την άποψη πως χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και η αναδιάρθρωση της οικονομίας, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση του οργανισμού “διαΝΕΟσις”.

Ο Γ. Στουρνάρας τόνισε πως μια επιτυχία της εφαρμογής του προγράμματος θα μπορούσε να δώσει τις δυνατότητες στην ελληνική οικονομία να περάσει σε αναπτυξιακή φάση.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ότι οι ενθαρρυντικές ενδείξεις δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν στην επανάπαυση και στην χαλάρωση των προσπαθειών.

Αντίθετα, χρειάζεται τώρα μεγαλύτερη επιμονή και αταλάντευτη συνέπεια. Απαιτείται βελτίωση της χρηματοδότησης και της ρευστότητας της οικονομίας

Εάν διαχειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υψηλού αποθέματος, κατά τον κ. Στουρνάρα, θα υπάρξει τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και παραγωγικότητας με τους εξής τρόπους:

  • Αύξηση της προσφοράς τραπεζικών δανείων
  • Αναδιάρθρωση του παραγωγικού τομέα.

Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος:

«Τα μακροχρόνια συμπληρωματικά οφέλη για το πραγματικό ΑΕΠ κυμαίνονται μεταξύ 0,5% και 4%,όταν μειώνεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και ταυτόχρονα υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

Τα μέγιστα οφέλη της τάξης του 4% προκύπτουν όταν ο δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη, ακολουθούμενα από οφέλη της τάξης του 1% όταν ο δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο εισόδημα από εργασία».

Η πρόταση του Γ. Στουρνάρα για μείωση των φόρων και αύξηση των επενδύσεων

«Η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών, εφόσον συνεχιστεί και στο μέλλον, πέρα από το θετικό αντίκτυπο στην υποχώρηση του περιθωρίου επιτοκίου των ελληνικών κρατικών ομολόγων και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης της οικονομίας, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο (fiscal space), που επιτρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης και συμβάλλοντας σε αύξηση του δυνητικού προϊόντος».

Photo: Menelaos Myrillas / SOOC