Σήμερα, Πέμπτη, δηλαδή μια εβδομάδα νωρίτερα, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών το μεταφρασμένο στη γερμανική γλώσσα βούλευμα για την υπόθεση της Siemens απ’ το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο εν λόγω έγγραφο τονίζεται, μεταξύ άλλων: «Ολοκληρώθηκε το μεταφραστικό έργο που αφορά τη μεταφορά του υπ. αριθμ. 399/15 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών στην γερμανική γλώσσα. Η μετάφραση του βουλεύματος ανέρχεται σε συνολικά 4.529 σελίδες, η οποία σας αποστέλλεται εις απλούν σε φυσική μορφή».

Παράλληλα, εκτός απ’ το μεταφρασμένο βούλευμα απεστάλη και η μετάφραση του πίνακα αναγνωστέων εγγράφων για την υπόθεση.

Υπογραμμίζεται πως «η αποστολή της γερμανικής μετάφρασης γίνεται νωρίτερα από την προκαθορισμένη, με το ανωτέρο σχετικό έγγραφό μας, ημερομηνία παράδοσης».

Την ίδια στιγμή παραδόθηκε και η μετάφραση του υπ. αριθμ. 343/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την υπόθεση της Johnson. Η μετάφραση είναι 2.196 εκτυπωμένες σελίδες και 2.233 χρεώσιμες σελίδες.