Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο περιλαμβάνει ασφαλιστικές διατάξεις και ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρίες.

Πηγές του υπουργείου Εργασίας ανέφεραν νωρίτερα πως το σχέδιο νόμου έχει ήδη την έγκριση των Θεσμών.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον ηλεκτρονική αναγγελία των υπερωριών πριν την πραγματοποίησή τους και καθιέρωση της καθυστέρησης των δεδουλευμένων, ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας από τον εργοδότη και ως εκ τούτου δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης και δεδουλευμένων.

Οι πέντε άξονες του νομοσχεδίου:

  • Εργασιακά
  • Διοικητικά θέματα του Υπουργείου
  • Διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία
  • Διατάξεις για τους κοινωνικούς λειτουργούς
  • Ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Εργασιακά:

  • Αδήλωτη-υποδηλωμένη εργασία, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας των υπερωριών πριν από την έναρξη του ωραρίου, ενώ point system για τις παραβάσεις, ώστε ανάλογα με το μέγεθός τους να επιβάλλεται και αντίστοιχη ποινή, αποκλεισμός από πάσης φύσεως δημόσια χρηματοδότηση των παραβατών και ηλεκτρονική δήλωση της οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζόμενων.
  • Απλήρωτη εργασία, στο οποίο περιλαμβάνεται συντόμευση της εκδίκασης των διαφορών με την πρόβλεψη συγκεκριμένου χρονικού ορίου για την αρχική εκδίκαση της υπόθεσης, των αναβολών και την τελική απόφαση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης διαταγών πληρωμής για τους εργαζόμενους και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του εργοδότη με μειωμένο ή και μηδενικό δικαστικό ένσημο. Στις περιπτώσεις απλήρωτης εργασίας με βάση το νόμο που πέρασε το καλοκαίρι, θα θεωρείται «βλαπτική καταγγελία της σύμβασης κατά του εργοδότη» και θα μπορεί ο εργαζόμενος να εισπράττει επίδομα ανεργίας.
  • Επέκταση εργατικών δικαιωμάτων, κυρίως σε γυναίκες που μετέχουν σε διαδικασίες παρένθετης μητρότητας και υιοθεσίες.

Για το ασφαλιστικό:

Προβλέπεται η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα των μηχανικών και των δικηγόρων, ευνοϊκότεροι όροι για την εξαγορά πλασματικών ετών από τους αγρότες, υπολογισμός της γονικής άδειας και των διαθεσιμοτήτων στη συντάξιμη υπηρεσία και μη παραγραφή του δικαιώματος για σύνταξη στην περίπτωση που αυτό δεν ασκηθεί για τρία χρόνια.

Τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών

Το Υπουργείο Εργασίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στη θεσμοθέτηση του τρόπου επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών, διότι προβλέπεται η επιστροφή τους αφού ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός με υπάρχουσες οφειλές.

Σημειώνεται πως θα υπάρξει διάταξη βάσει της οποίας θα δίνεται δυνατότητα αυξημένων εισφορών για την αύξηση της σύνταξης, μετά από αίτημα των ελεύθερων επαγγελματιών.