Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθεί λίστα η οποία θα περιέχει τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και όνομα πατρός) 15.000 οφειλετών του Δημοσίου. Η εν λόγω λίστα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο με στόχο να πιεστούν οι αναγραφόμενοι και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Η ΓΓΔΕ τονίζει, πως οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν χρέη που ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως 5.500 άτομα έχουν χρέη άνω των 1,5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί, πως στους οφειλέτες του Δημοσίου έχει δοθεί προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών για να μπορέσουν να προβούν στην τακτοποίηση της οφειλής του, με βάση τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, είτε να προβάλουν αντιρρήσεις.

Όπως αναφέρει σε σχετικό της άρθρο η «Καθημερινή» τα στοιχεία περνούν από δεύτερο έλεγχο για να μην προστεθούν σ΄αυτή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πεθάνει έχουν πτωχεύσει ή έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.