Η Ολομέλεια του ΣτΕ καλείται να αποφασίσει σχετικά με την επαναπροώθηση προσφύγων στην Τουρκία, αφού το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα και οι επαναπροωθήσεις συμβαδίζουν με το Σύνταγμα.

Οι αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν αναφέρονται στο σωματείο «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» και σε δύο Σύρους.

Οι δύο Σύροι ζητούν να μην γυρίσουν στην Τουρκία και να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Επιτροπής Ασύλου, με βάση τις οποίες τα αιτήματά τους είχαν απορριφθεί ως απαράδεκτα. Παράλληλα, ζητούν να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα και να τους δοθεί άσυλο στην Ελλάδα.

Το εν λόγω αίτημα απορρίφθηκε καθώς η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα διότι έχει κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης με γεωγραφική επιφύλαξη. Αυτό σημαίνει ότι την εφαρμόζει μόνο για πρόσωπα προερχόμενα από την Ευρώπη.

Παράλληλα, στην απόφαση τονίζεται ότι οι Σύροι έχουν οικογένεια και συγγενείς στην Τουρκία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Τουρκία έχει δεσμευτεί για επανεισδοχή από 18.3.2016 σε κοινή δήλωσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.