Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις για την Hondos Center Πολυκαταστήματα, η οποία τέθηκε σε καθεστώς πτώχευσης, σύμφωνα με την απόφαση 520/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η εταιρεία εδώ και πολλά βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ στο παρελθόν ακίνητά της έχουν τεθεί σε πλειστηριασμό.

Η εν λόγω εξέλιξη δεν αποτελεί συνεπώς μια έκπληξη στην αγορά, ενώ σημειώνεται πως η Hondos Center Πολυκαταστήματα δεν σχετίζεται επιχειρηματικά με την αλυσίδα καταστημάτων Hondos Center.

Η πτωχευτική διαδικασία, όπως μεταδίδει το capital.gr, προβλέπει πως στις 5 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών η συνέλευση εικαζόμενων πιστωτών (οι απαιτήσεις τους κατά της Hondos Center Πολυκαταστήματα (Hondos Παλάς) πιθανολογούνται κατά την κρίση του εισηγητή).