Σχέδιο δράσης του αναφορικά με τα «κόκκινα δάνεια» παρουσιάζει σε σχετική του έκθεση σχετικά με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το ΤΧΣ μάλιστα, ζητά την άμεση παρέμβαση των εμπλεκόμενων πλευρών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων».

Όπως επισημαίνει «το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται (δ’ τρίμηνο του 2015 στο δυσθεώρητο ποσό των 103 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του, Άρης Ξενόφος τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αντίστοιχα, δύνανται να διαμορφώσουν σταδιακά ένα πλαίσιο δράσης που θα επιτρέψει την ανάταση της χρηματοπιστωτικής αγοράς προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής».

Επίσης παρουσίασε τους τους βασικούς άξονες του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων των μεγάλων επιχειρήσεων:

  1. « Την έρευνα, τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των περιορισμών και εμποδίων για την αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρικών χρεών που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες, με στόχο την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς ΜΕΑ.
  2. Τον σχεδιασμό πλαισίου συντονισμού μεταξύ των τραπεζών.
  3.  Τον προσδιορισμό περιμέτρου προβληματικών επιχειρήσεων και κλάδων.
  4. Την αξιολόγηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων του τραπεζικού τομέα.
  5. Τη διεύρυνση του ρόλου των κεφαλαιαγορών».