Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής απ’ την Ολομέλεια, σύμφωνα με τις προτάσεις που είχαν γίνει απ’ τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση. Μεταξύ άλλων, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν εκλογή Προέδρου με ονομαστική ψηφοφορία και διόρθωση ψήφου.

Ειδικότερα, οι αλλαγές προβλέπουν εκλογή του προέδρου της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία, αντί της ισχύουσας μυστικής, όπως επίσης και δυνατότητα εκλογής αντιπροέδρων που προέρχονται και από την έκτη και την έβδομη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Βουλής.

Παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος ομιλίας των συμμετεχόντων στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», προκειμένου να αναβαθμιστεί ο Θεσμός.

Για πρώτη φορά μάλιστα εισάγεται και διαδικασία διόρθωσης ψήφου, αλλά και τη δυνατότητα να προβάλλεται αντίρρηση ως προς τη συνταγματικότητα και τροπολογίας.

Η διόρθωση να είναι δυνατή στην περίπτωση ονομαστικής ψηφοφορίας για λόγους προφανούς παραδρομής, με αποδοχή του σώματος, ακόμη και μετά το πέρας της ψηφοφορίας, αλλά πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ψηφοφορίας, θα επιτρέπεται διευκρίνιση ψήφου, η οποία θα είναι γραπτή και θα κατατίθεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.

Επίσης, ψηφίστηκε η κοινοποίηση των εκθέσεων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καλύτερη ενημέρωση των διαρκών επιτροπών και για να αξιοποιούνται τα πορίσματά του, οι διαρκείς επιτροπές θα μπορούν να καλούν και εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς ειδικότερη ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων.

Την ίδια στιγμή, καθιερώνεται ενημέρωση της Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους και εκτέλεσης του προϋπολογισμού από εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργίας της επιτροπής.

Θα υπάρξει επίσης ευρύτερη συμμετοχή κοινωνικών φορέων κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου.

Τέλος, για τη διαδικασία για τις άδειες δίωξης βουλευτών, προκειμένου να μην υπάρχει ενδεχόμενο να αλλοιωθεί το περιεχόμενο των εγγράφων που συνοδεύουν τις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας ποινικής δίωξης κατά βουλευτή, ορίζεται ότι τα έγγραφα αυτά θα κατατίθενται σε κεκυρωμένο αντίγραφο και θα είναι αριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθμό.