Σύμφωνα με πρόσφατη νέα έρευνα με 135.000 Αμερικανούς, τα ψυχεδελικά ναρκωτικά όπως το LSD, η ψιλοκυβίνη και η μεσκαλίνη, δεν συνδέονται με κανένα αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονία, αυτοκτονικό ιδεασμό, ή διάφορες μορφές ψυχολογικού στρες.

Ανάμεσα στα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, περίπου οι 19.000 ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση ψυχεδελικών ναρκωτικών. Αυτά συμπεριλαμβανομένων του LSD, της ψιλοκυβίνης και της μεσκαλίνης που υπάρχουν στα μανιτάρια και τον κάκτο. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μια σειρά αξιολογήσεων για τη ψυχική τους υγεία, που περιλάμβαναν τη συμπλήρωση πρότυπων ερωτηματολογίων. Οι αξιολογήσεις αυτές αφορούσαν απόπειρες αυτοκτονίας, σκέψεις και σχέδια και σχετικά με την κατάθλιψη θέματα ή ιατρικώς διαγνωσμένο άγχος.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι μόνο αυτοί που παραδέχτηκαν τη χρήση ψυχεδελικών δεν εμφάνισαν αυξημένο ποσοστό προβλημάτων, αλλά συνολικά η ψυχεδελική ομάδα έδειξε ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό διαταραχών της ψυχικής υγείας.

Οι ερευνητές χώρισαν τα άτομα σε ομάδες για να εξετάσουν τα διαφορετικά ποσοστά. Τους αξιολόγησαν με βάση την ηλικία, το φύλο και την οικονομική κατάσταση. Ακόμα κι έτσι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις διαταραχές ψυχικής υγείας ανάμεσα στους χρήστες και μη χρήστες ψυχεδελικών.

Επιπλέον, οι ερευνητές εξέτασαν το φαινόμενο της λεγόμενης  “αναδρομής στο παρελθόν” , των γεγονότων σημαντικής μεταβολής της διάθεσης και αντίληψης που συχνά αποδίδονται στη χρήση ψυχεδελικών. Τα γεγονότα αυτά είναι γνωστά ως παραισθησιογόνες επίμονες αντιληπτικές διαταραχές. Η μελέτη δεν αποκάλυψε κανένα μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των διαταραχών στη ψυχεδελική ομάδα. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές ανέφεραν μια αύξηση του αριθμού αυτών των γεγονότων μεταξύ των μη-χρηστών των ψυχεδελικών.

Η ισχύουσα νομοθεσία κατά του LSD, της ψιλοκυβίνης και της μεσκαλίνης δεν αντικατοπτρίζει τυχόν διαταραχές της υγείας που αποδίδονται σε αυτούς τους παράγοντες. Οι υγειονομικές αρχές γενικά αναγνωρίζουν ότι αυτά τα φάρμακα ενώ είναι ισχυρά ως προς τα αποτελέσματά τους, δεν προκαλούν κάποια γνωστή βλάβη σε κάποιο σύστημα οργάνων. Η θεωρία ότι το LSD μπορεί να προκαλέσει μια μορφή ψυχεδελικής εξάρτησης έχει ήδη καταρριφθεί. Αυτή η τελευταία μελέτη βάζει τις πρώτες αμφιβολίες στην ιδέα ότι η ψυχεδελική χρήση οδηγεί σε ψυχική αστάθεια.

Photo: Chris Kilham