Πρόστιμα – “φωτιά” για όσους δεν κόβουν αποδείξεις προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο και η Οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών με το εξωτερικό για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

To νομοσχέδιο ορίζει συγκεκριμένα επιβολή προστίμου 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε όσους δεν εκδίδουν λογιστικά αρχεία ή εκδίδουν ή λαμβάνουν ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., αλλά και για όσους διακινούν αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης.

Μάλιστα, εάν ελεγχόμενος τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ Κατηγορίας) το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 1000 ευρώ ανά έλεγχο.

Εξαιρούνται έως και το 2018 από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο εξαιρούνται έως και το 2018 από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια.

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, η νέα αναστολή κρίθηκε απαραίτητη «προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους φορολογούμενους να ελέγξουν τους δασικούς χάρτες και να προβούν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες τροποποιήσεις».

Παράλληλα, δίνονται φορολογικά κίνητρα σε όσους παράγουν και εμπορεύονται είδη σίτισης, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην προσπάθεια καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, που οφείλεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας.

«Θεσπίζεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί και έχει εκπέσει ως φόρος εισροών των ειδών σίτισης που διατίθενται άνευ ανταλλάγματος για την εξυπηρέτηση σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων ανθρωπιστικής κρίσης».