Μπορείς να περάσεις με επιτυχία ένα test με ερωτήματα τα οποία απευθύνονται σε μαθητές σχολείου;

Το test επικεντρώνεται στις γνώσεις σου στα μαθηματικά και στη λογική σου σκέψη! Είναι μόλις 9 ερωτήσεων, στις οποίες καλείσαι να μην κανένα λάθος!

Είσαι έτοιμος;