Πρόσληψη 165 καθαριστριών ανακοινώνει η κυβέρνηση

LIKE US ON FACEBOOK

Η πρόσληψη 165 καθαριστριών ανακοινώθηκε μέσω της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Οι θέσεις αφορούν μερική απασχόληση και πρόκειται για την καθαριότητα χώρων της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά, 111 θέσεις ανοίγουν για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και ακόμα 54 θέσεις για χώρους του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απασχόληση είναι τετράωρη και υπάρχει μεικτή μηνιαία αμοιβή με τη διαμόρφωση του καθαρού ποσού στα 325 ευρώ και του μεικτού στα 484,81 ευρώ.

Αξίζει να τονίσουμε ότι αυτή η απόφαση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την επαναπρόσληψη των καθαριστριών σε θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διαβάστε εδώ την υπουργική απόφαση.
Copyright © iPop 2012 - 2020 | All rights reserved