Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι δάσκαλοι για το ωρολόγιο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, η προσφυγή έγινε απ’ την διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία ζητά την ακύρωση ως αντισυνταγματική και παράνομη την απόφαση του Ν. Φίλη για το ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου.

Την ίδια στιγμή, παραπάνω από 300 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι ζητούν την ακύρωση της ίδιας απόφασης αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της αισθητικής αγωγής – μουσικής, το οποίο ανατίθεται σε δασκάλους.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «η απόφαση του υπουργού Παιδείας είναι αντισυνταγματική, καθώς για τον καθορισμό των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Εισάγονται εξαιρέσεις από την δυνατότητα εγγραφής μαθητών στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, καθώς εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται ή είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών ή οι γονείς πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή οι γονείς έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης».

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί απ’ την πλευρά τους θεωρούν ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, εξειδίκευση και πλήρη ακαδημαϊκή μόρφωση προκειμένου να διδάξουν μουσική.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι υπάρχει παραβίαση των αρχών της αξιοκρατίας, της καταλληλότητας και της ικανότητας και τελικά θίγεται το δημόσιο συμφέρον.