Προς αναμόρφωση οδεύει το μοντέλο διακυβέρνησης στις τράπεζες με βάση την αξιολόγηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οι τράπεζες της Ελλάδας αναμένεται να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σχετικά με την αναμόρφωση του μοντέλου μέχρι τα τέλη Ιουλίου και μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει τις αλλαγές, σύμφωνα με τη σχετική μνημονιακή δέσμευση.

Εποπτικά όργανα θα ελέγξουν στη συνέχεια τις εν λόγω αλλαγές, ενώ το διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές των τραπεζών θα υποβάλλονται σε συστηματική αξιολόγηση με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους.

Ενδεικτικό παράδειγμα των στόχων είναι η μείωση των «κόκκινων δανείων» κατά 40% μέχρι το 2019, με το Γιάννη Στουρνάρα να το χαρακτηρίζει εφικτό στόχο.

Μέσα στα πλάνα είναι από το 2017 να υπάρχει «ποινή», όπως με τη μορφή κεφαλαιακών αποθεμάτων, για τις τράπεζες που δεν θα επιτύχουν στους στόχους τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι επιδόσεις των διοικήσεων ανά χρόνο θα μετράνε στην τελική αξιολόγηση.

Τα «κόκκινα δάνεια» το μεγαλύτερο πρόβλημα

Τα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα του τραπεζικού κλάδου.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα μην εξυπηρετούμενα δάνεια είναι συνολικά ύψους 85 δισ. ευρώ κι ακόμα 20 δισ. ευρώ είναι εκείνα που βρίσκονται πολύ κοντά στο «κόκκινο».

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες αναμένεται να λάβουν σκληρά μέτρα, ακόμα κι αγνοώντας πολλές φορές το κοινωνικό κόστος.